Jak uzyskać zwrot podatku VAT za zakupione towary?

1. Możesz żądać zwrotu podatku VAT zapłaconego przy nabyciu towarów, jeżeli kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT, wynikająca z dowodu zakupu wynosi minimum 300 zł.

2. Przy płaceniu za zakupy poproś personel sklepu o formularz zwrotu podatku TAX FREE (jeśli dokonujesz zakupu w sklepie stacjonarnym). Pracownik sklepu poprosi Cię o ważny paszport, na podstawie którego wypełni formularz. O zwrot podatku VAT dla podróżnych mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które mieszkają poza terytorium Unii Europejskiej (posiadają stały meldunek). Jeśli dokonujesz zakupu w sklepie internetowym, poinformuj nas o tym w komentarzu do zamówienia.

3. Dokument TAX FREE musi być wystawiony w tym samym dniu co dowód zakupu.

4. Zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiezie w bagażu osobistym zakupione towary w stanie nienaruszonym poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu i urząd celny potwierdził wywóz towarów na imiennym dokumencie wystawionym przez sprzedawcę.

5. Zostanie nam dostarczona deklaracja, potwierdzona przez urząd celny, nie później niż przed upływem 10 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dokonano sprzedaży.

Informujemy o braku możliwości zwrotu zakupionego towaru w przypadku skorzystania z usługi TAX FREE.